سید احمد فاطمی

جلسه ۲۴۲ اخلاق و معارف قرآنی

🔶جلسه ۲۴۲ درس اخلاق

🗓 سحر جمعه ۲۸ مهر

ادامه بحث اخلاق قرآنی
راه وروش مزیّن شدن به فضائل اخلاقی و رفتاری و دور شدن از رذائل اخلاقی و رفتاری
توضیح مختصری در رابطه با پنج راه سعادت و خودسازی که در شعر عارفانه مطرح شده است
صمت و جوع وسهر وعُزلت و ذکری به دوام
ناتمام جهان را کند این پنج تمام

توجه و اندیشه و فکر عمیق در محتوای راه‌های پنجگانه کمک بسیار خوب و سازنده ای در پیمودن راه سیر و سلوک به سوی اخلاق و فضائل قرآنی در پیشروی انسان قرار می دهد

این پنج راه ظاهری است و مهمتر وسخت تر از این ها پنج راه باطنی است که در جلسات بعد ان شاءالله تعالی بلطف الهی مورد بحث قرار خواهیم داد

صدق و توکل و اخلاص و…

 

#درس_اخلاق #استاد_فاطمی