سید احمد فاطمی

جلسه ۹ خارج اصول

🔶جلسه ۹ خارج اصول

🗓 دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی اقوال اصولیون در وجوب احتیاط یا اجرای اصاله البرائه یا تفصیل بین برائت عقلیه وشرعیه در اقل واکثر ارتباطی شبهه وجوبیه و ادله آن‌ها

 

#درس_خارج #استاد_فاطمی