سید احمد فاطمی

جلسه۱۰خارج فقه

🔶جلسه ۱۰ فقه

🗓 سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی مسائل مختلفی که در رابطه با شرایط صحت صلاة الجماعه در مورد حائل مطرح می شود حائل مستقر وغیرمستقر فرق دارند
شک در حدوث وعدم حدوث حائل در اثنای صلاة یا اول صلاة با علم به حالت سابقه و عدم علم به آن فرق دارندکه باید دقت کرد
درصورتی‌ که حائل در بعضی حالات مانع مشاهده باشد حکمش چیست؟
درصورتی یکی از صف ها در وسط نمازمنفکّ شود وضعیت صف های بعد چی خواهدشد؟

#درس_خارج #استاد_فاطمی