سید احمد فاطمی

جلسه۱۱خارج فقه

🔶جلسه ۱۱ خارج فقه

🗓 شنبه ۲۲مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی مسائل مختلفی که سید یزدی ره در رابطه با اتصال صفوف جماعت وانقلاب صفوف درنتیجه بطلان صلاة الجماعه

#درس_خارج #استاد_فاطمی