سید احمد فاطمی

جلسه۱۲خارج فقه

🔶جلسه ۱۲ خارج فقه

🗓یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه مسائل مختلفی که سید یزدی ره در رابطه با شرایط صحت صلاة الجماعه صلاة استداره ای و اینکه اگرصف متقدمین صلاتش باطل باشد در چی صورتی موجب بطلان صلاة متاخرین می‌شود؟

#درس_خارج #استاد_فاطمی