سید احمد فاطمی

جلسه۲۱ فقه معاصر

🔶جلسه ۲۱ خارج فقه معاصر

🗓چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث حکمرانی از دیدگاه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام یکی از مهم‌ترین شرایطی حاکم اسلامی افضلیت از همه ی افراد جامعه و جامعیت و بصیرت و آگاهی او به همه نیازهای اساسی جامعه از نظر فردی و اجتماعی سیاسی درون جامعه و شناخت او از توطئه‌های گوناگون دشمنان خارجی و داخلی جامعه است

#درس_خارج #استاد_فاطمی
#فقه_معاصر