سید احمد فاطمی

جلسه۸ خارج فقه

🔶جلسه ۸ خارج فقه

🗓 یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی قرار گرفتن امام جماعت درمقصوره و اتاقکی که در یمین ویسارش ستره ودیوارکه مانع مشاهده ی افراد یمینی و یساری باشد نماز اینها باطل ولی نماز اشخاصي که در پشت سر امام جماعت قرار گرفته اند صحیح است بجهت مشاهده ی امام جماعت و اشخاصي راکه واسطه ی بين خود و امامند می بینندنمازشان صحیح خواهد بود و صور مختلف متصوردر اینجا و احکام صحت وبطلان نماز آن‌ها که عمدتا مدرک و منبع این نظر ها روایت صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام است

#درس_خارج #استاد_فاطمی