سید احمد فاطمی

جلسه۹ خارج فقه

🔶جلسه ۹ خارج فقه

🗓 دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی حائل بعنوان مانع واقعی یا مانع ذُکری و حائل ابتدائی یا حائل در اثناء نماز وتفصیل شیخ اعظم ره واشکال ایت الله خویی به شیخ اعظم ره و مباحث مربوط به مسأله فوق

اطلاق روایت دلیل روشنی است برای ردّتفصیل شیخ اعظم انصاری ره

 

#درس_خارج #استاد_فاطمی