سید احمد فاطمی

جلسه ۱۶ خارج فقه

🔶جلسه ۱۶ خارج فقه

🗓یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی نظر قدماء و متاخرین در رابطه با حرمت یاکراهت قرائت مأمومین در صلوات جهریه در صورت سماع قرائت امام یا همهمه قرائت به نظر می آید نواهی وارده دلالت بر حرمت قرائت مأمومین می کند و دلایل دال بر انصراف نواهی از حرمت به کراهت مردود است

#درس_خارج #استاد_فاطمی