سید احمد فاطمی

جلسه ۲۱خارج اصول

🔶جلسه ۲۱ خارج اصول

🗓 دو شنبه ۸ آبان ۱۴۰۲

ادامه ی بحث اصول
تنبیهات متعددی که برای تکمیل بحث لازم است مورد تعرض قرار داده شود
تنبیه اول در رابطه با نقیصه ی سهویّه است در قبال زیاده عمدیّه و سهویه
نقیصه عمدیه بحثی نداره زیرا معلوم است که عمدا اگر جزء را ترک کند باطل خواهدبود

#درس_خارج #استاد_فاطمی