سید احمد فاطمی

جلسه۱۵خارج فقه

🔶جلسه ۱۵ خارج فقه

🗓شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی ادله قائلین به حرمت یا کراهت قرائت در صلوات اخفاتیه وجهریّه

#درس_خارج #استاد_فاطمی