سید احمد فاطمی

جلسه۱۶خارج اصول

🔶جلسه ۱۶ خارج اصول

🗓یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ادلّه ی قائلین به عدم جریان برائت عقلی در اجزاء تحلیلیه اقل واکثر ارتباطی ،دلایلی مرحوم آقای آخوند و شیخ اعظم انصاری ره واشکال های وارده برادله مذکور..