سید احمد فاطمی

جلسه۱۷خارج اصول

🔶جلسه ۱۷ خارج اصول

🗓 دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ادلّه ی قائلین به جریان برائت عقلی و نقلی در اجزاء تحلیلی و تفصیل مرحوم آقای آخوند ره

شک در محصِّل در اقل اکثر بررسی نظر شیخ اعظم انصاری ره

#درس_خارج #استاد_فاطمی