سید احمد فاطمی

جلسه۱۷ خارج فقه

🔶جلسه ۱۷ خارج فقه

🗓 دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی ادلّه ی قائلین به وجوب یا کراهت یا اباحه ی قرائت مأمومین ورحمت در صلوات جهریه در صورت عدم سمع مأمومین قرائت امام را…
#درس_خارج #استاد_فاطمی