سید احمد فاطمی

جلسه۱۸خارج فقه

🔶جلسه ۱۸ خارج فقه

🗓 سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی مسائل مختلفی که سید یزدی ره در رابطه با جواز به نحو استحباب، وجوب ،یا اباحه ی قرائت مأمومین در صلوات جهریه در صورت عدم سماع قرائت امام
حق این است قرائت به نحو استحباب استقلالی برای مأمومین درست است

#درس_خارج #استاد_فاطمی