سید احمد فاطمی

جلسه۱۸ خارج اصول

🔶جلسه ۱۸ خارج اصول

🗓 سه‌شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی نظر شيخ اعظم انصاری ره در شکّ در محصِّل که برگشت داده به شک در اقل واکثر شک در شبهه ی موضوعیه که مورد اشکال بعضی از معاصرین قرار گرفته
ظاهرا اشکال به شيخ اعظم انصاری ره وارد است

که لازم است با دقت مورد بررسی قرار دهیم تا درست قضاوت کنیم ان شاءالله تعالی

#درس_خارج #استاد_فاطمی