سید احمد فاطمی

جلسه۱۹ خارج فقه

🔶جلسه ۱۹ خارج فقه

🗓 شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی مسائل مختلفی که سید یزدی ره در رابطه با قرائت مأمومین در صلوات جهریه در صور مختلفی که سید یزدی ره مطرح فرموده است

#درس_خارج #استاد_فاطمی