سید احمد فاطمی

جلسه۲۳ فقه معاصر

🔶جلسه ۲۳ خارج فقه معاصر

🗓 چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

ادامه بحث حکمرانی اسلامی از دیدگاه قرآن مجید وروایات معصومین علیهم السلام حاکمیت کامل عدالت و انصاف وقسط وعدل در حاکمیت معصومین( پیامبر و جانشینان)علیهم السلام در زمان غیبت امام معصوم هم باید سرلوحه ی حاکمیت اسلامی باشد
مشروعیت حاکم اسلامی در صورتی است که برای او فقط وفقط احقاق حق و قسط وعدل وانصاف ومحو باطل و ظلم و فساد انگیزه حکومت باشد و بس
والا صرف ادعا وشعار حکومت اسلامی در مشروعیت کافی نخواهد بود

#درس_خارج #استاد_فاطمی