سید احمد فاطمی

برنامه درس خارج فقه (القضا) و اصول ( قواعد اربعه ) در مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام)

درس خارج فقه (القضا) و اصول ( قواعد اربعه ) استاد فاطمی در مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) در هزاره هشتم پردیسان یکساعت قبل از غروب آفتاب برگزار می شود .