حضرت آیت الله فاطمی

آیت الله فاطمی

درس خارج

تصاویر آقای فاطمی

ویدیوی آیت الله فاطمی

وبسایت آیت الله فاطمی

سخنان فاطمی اردبیلی

سید احمد فاطمی

آیت الله سید احمد فاطمی

وبسایت آیت الله فاطمی

سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
  •  قال رسول الله صلی الله علیه و آله: خَيرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ مَعَ العِلمِ وَشَرُّ الدُّنيا وَالآخِرَةِ مَعَ الجَهلِ/ خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى

     
امروز

جلسه ۲۵ درس رجال استاد فاطمی ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
جلسه ۱۲۰ درس خارج فقه استاد فاطمی ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
جلسه ۱۲۰ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
جلسه ۱۱۹ درس خارج فقه استاد فاطمی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
جلسه ۱۱۹ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
ویژه برنامه اربعین / قسمت دوم
ویژه برنامه اربعین / قسمت یک