سید احمد فاطمی

روزه چهارشنبه وسط ماه و روز عید غدیر خم

از روزه این دو روز غفلت نکنید: روز چهارشنبه وسط ماه ذی الحجة (۱۴۴۲) و همچنین روز غدیر که طبق فرمایش امام صادق علیه السلام ثواب آن به اندازه کل عمر دنیاست