سید احمد فاطمی

جلسه ۲۹ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۸ آبان ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲۹ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ:سه شنبه ۱۸ آبان سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ بررسی حالات مختلف عام و خاص در تقدم و تاخر زمانی و زمان صدور متأخر قبل از عمل به حکم ثابت با دلیل اول بوده یا بعد از زمان عمل به حکم ثابت با دلیل اول یا متقارن صادر شده باشند

🔸 از نظر ناسخ بودن یا مخصص بودن صدور دلیل متأخر قبل از زمان عمل به متقدم یا بعد از عمل به متقدم تاثیر گذار است

🔸 در هر صورت برای عام و خاص ۶ صورت متصور است

🔸 در بعضی صورت ها قطعا متاخر مخصص و در بعضی صورت ها قطعا ناسخ خواهد بود و در بعضی صورت ها احتمال ناسخ بودن یا مخصص بودن هر دو وجود دارد که بررسی خواهد شد بلطف الهی