سید احمد فاطمی

جلسه ۳۱ درس خارج فقه استاد فاطمی ۲۳ آبان ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۳۱ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۲۳ آبان سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ قاعده المؤمنون عند شروطهم؛

🔸 شرطی لازم الوفاء می شود که جامع شرایط صحت باشد. ۹ شرط برای صحت شرط و لازم الوفاء بودن شرط مطرح شده است که در شرط هشتم بحث می کنیم. دلیل سوّم واجب الوفاء بودن شروط تبانی و تواطی این است که اگر عمل به شرط نشود تراضی طرفین منتفی می شود و اکل مال به باطل می‌شود و معامله باطل می شود پس شروط تبانی لازم الوفاء است.

🔸 دلیل مذکور درست نیست زیرا تراضی به معامله هست ولو تراضی قلبی نیست.