سید احمد فاطمی

جلسه ۴۹ درس خارج فقه استاد فاطمی ۲۱ آذر ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۹ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۲۱ آذر سال ۱۴۰۰

(حضوری)

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ بررسی نقضی که برقاعده العقود تابعة للقصود وارد شده و جواب از نقض های مطرح شده