سید احمد فاطمی

جلسه ۵۹ درس خارج اصول استاد فاطمی ۸ دی ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۵۹ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۸ دی سال ۱۴۰۰

(حضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ قسم ثانی در صورتی که سبب ذکر شده باشد به چند صورت مختلف منقسم می شود

🔸 صورت اول: سبب ها مختلف باشد (إن افطرت فاعتق رقبة؛ إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) پس حکمها مختلف خواهد بود و تنافی منتفی و حمل مطلق بر مقیّد هم منتفی خواهد بود

🔸 صورت دوم: سببها متحد باشند نوعا (إن افطرت فاعتق رقبة و إن افطرت فاعتق رقبة مؤمنة) وحدت حکم و حمل مطلق برمقیّد خواهد بود

🔸 صورت سوّم: فقط یکی از دلیلین سببش ذکر شده باشد. تحفّظ و احتیاط در تعدد امتثال است

🔸 فصل خامس در بررسی مجمل و مبیّن است

🔸 معنی لغوی و اصطلاحی مجمل و مبیّن