حضرت آیت الله فاطمی

آیت الله فاطمی

درس خارج

تصاویر آقای فاطمی

ویدیوی آیت الله فاطمی

وبسایت آیت الله فاطمی

سخنان فاطمی اردبیلی

سید احمد فاطمی

آیت الله سید احمد فاطمی

وبسایت آیت الله فاطمی

سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
  • از روزه این دو روز غفلت نکنید: روز چهارشنبه وسط ماه ذی الحجة (۱۴۴۲) و همچنین روز غدیر که طبق فرمایش امام صادق علیه السلام ثواب آن به اندازه کل عمر دنیاست

     
امروز

جلسه ۸۳ درس اخلاق استاد فاطمی ۹ مرداد ۱۴۰۰
جلسه ۸۲ درس اخلاق استاد فاطمی ۷ مرداد ۱۴۰۰
جلسه ۲۹ درس رجال استاد فاطمی ۶ مرداد ۱۴۰۰
جلسه ۸۱ درس اخلاق استاد فاطمی ۴ مرداد ۱۴۰۰
جلسه ۸۰ درس اخلاق استاد فاطمی ۳۱ تیر ۱۴۰۰
ویژه برنامه اربعین / قسمت دوم
ویژه برنامه اربعین / قسمت یک